Browse
Employers / Recruiters

Transaction Monitoring Analyst

3smoney-1653552517 · 24 days ago
Audēju iela 15
Negotiable
Full-time
Apply
<p><strong>Hybrid working with up to 2 remote working days weekly</strong><br><br>We’re looking for a talented Transaction Monitoring Analyst to join our Luxembourg &amp; London team in one of the UK’s fastest-growing FinTech scale-ups.</p><p><strong>Our mission<br></strong>3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees across three different locations, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.</p><p><strong>Our culture<br></strong>At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.</p><p>Your contributions will actively matter, and you’ll be a respected part of the team from day one.</p><p><strong>The role</strong></p><ul> <li>Help to prevent Money laundering, Terrorism financing, Fraud and Sanctions violations</li> <li>Monitor 3S Money’s AML/CTF &amp; Fraud rules for any suspicious or unusual transactions</li> <li>Ensure any transaction alerts are reviewed and dealt with in a timely manner</li> <li>File Suspicious Activity Report (SAR) when required</li> <li>Conduct real time screening to ensure compliance with Sanctions obligations</li> <li>Ensure adherence to local and global compliance policies and procedures</li> <li>Stay up to date with AML related news and regulatory developments</li></ul><p><strong>Must-haves<br></strong>You are an experienced professional working in the financial services sector, demonstrable knowledge of industry standards and best practice and the UK and EU AML regulatory frameworks. In addition:</p><ul> <li>Bachelor’s Degree or enough experience that you don’t need one</li> <li>Proven track record of working in an AML/CTF investigations role</li> <li>Understanding of international ML/TF and Fraud typologies</li> <li>Willingness to learn Compliance processes and develop skills at a fast pace</li> <li>CAMS / ICA certification is a big plus</li> <li>Experience with data/trends analysis is a plus</li></ul><ul><li>Experience in FinTech or start-up experience is strongly preferred</li></ul><ul><li>Great communication skills, articulating simply, but in detail the elements of onboarding due diligence assessment, including making recommendations on further course of action and being ready to explain your rationale (and if needed defend it) with internal stakeholders.</li></ul><ul><li>Fluent English with another language as a bonus but not necessary.</li></ul><p><strong>In return for your hard work:</strong></p><p><strong>💰</strong> Salary would be 2000-2900 gross monthly depending on experience + benefits including health insurance after probation</p><p>💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office</p><p>📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway &amp; our teams.</p><p>And much, much more….</p><p><strong>Our commitment to you</strong><br><strong>We are an equal opportunities employer.</strong><br>We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.</p><p>In the ever-changing FCC landscape for the international markets we cover, we have a responsibility to our employees to provide constant up-skilling relevant to the role and your career with us. Aside from our usual on-boarding and training programmes, we have a list of ICA certifications pre-approved and ready to offer our new starters. Outside of this, across all our departments, we actively encourage our employees’ professional interests in attending conferences, networking events or webinars.</p><p><br></p><p><strong>Darījumu uzraudzības analītiķis/-e<br></strong><strong>Rīga, Latvija<br></strong>Hibrīda darbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā</p><p>Mēs meklējam talantīgu darījumu uzraudzības analītiķi, kas pievienosies mūsu Luksemburgas un Londonas komandai vienā no Apvienotās Karalistes visstraujāk augošajiem FinTech uzņēmumiem.</p><p><strong>Mūsu misija<br></strong>3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 150 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.</p><p><strong>Mūsu kultūra<br></strong>Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.</p><p><strong>Tava loma 3S Money</strong></p><ul><li>Palīdzēt novērst naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu, krāpšanu un sankciju pārkāpumus.</li><li>Pārraudzīt 3S Money AML/CTF un krāpšanas noteikumus, lai atklātu jebkādus aizdomīgus vai neparastus darījumus.</li><li>Nodrošināt, lai visi brīdinājumi par darījumiem tiktu izvērtēti un laicīgi apstrādāti.</li><li>Pēc nepieciešamības, iesniegt aizdomīgo darbību pārskatu (SAR).</li><li>Veikt reāllaika pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstību sankciju prasībām.</li><li>Nodrošināt vietējo un globālo atbilstības politiku un procedūru ievērošanu.</li><li>Būt informētam par izmaiņām normatīvajos aktos un jaunumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.</li></ul><p><strong>Tavas zināšanas<br></strong>Tu esi pieredzējis profesionālis, kas strādā finanšu sektorā ar nepārprotamām zināšanām par nozares standartiem un labāko praksi, kā arī piemīt zināšanas par Apvienotās Karalistes un ES AML normatīvajiem regulējumiem. Papildus tam:</p><ul><li>Bakalaura grāds vai atbilstoša pieredze.</li><li>Iepriekšēja pieredze darbā AML/CTF izmeklēšanas lomā.</li><li>Izpratne par starptautiskajām ML/TF un krāpšanas tipoloģijām.</li><li>Vēlme ātri apgūt un attīstīt jaunas prasmes atbilstības jomā.</li><li>CAMS/ICA sertifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību.</li><li>Pieredze darbā ar datu/tendenču analīzi tiks uzskatīta par priekšrocību.</li><li>Vēlama pieredze FinTech/start-up vidē.</li><li>Lieliskas komunikācijas prasmes, vienkārši, bet detalizēti formulējot uzticamības pārbaudes novērtējuma elementus, tostarp ieteikumu sniegšanu par turpmāko rīcību un gatavību izskaidrot savu pamatojumu (un vajadzības gadījumā to aizstāvēt) ar iekšējām ieinteresētajām pusēm.</li><li>Prasme brīvi pārvaldīt angļu valodu. Citas valodas tiks uzskatītas par priekšrocību.</li></ul><p><strong>Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam</strong></p><p>💰 Alga no 2000-2900 EUR bruto mēnesī (Rīgas birojam), balstoties uz Jūsu zināšanām un pieredzi + akciju opcijas (pēc 12 mēnešu darba) un papildus pabalsti.</p><p>💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā.</p><p>📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.</p><p>Un daudz, daudz ko citu….</p><p><strong>Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs</strong></p><p>Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.</p><p>Pastāvīgi mainīgajā FCC vidē mūsu aptvertajos starptautiskajos tirgos, mēs esam atbildīgi par saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu, amatam atbilstošu prasmju pilnveidošanu un karjeras izaugmses iespējas. Papildus darbinieku ievadīšanas uzņēmumā procedūrai un apmācību programmām, mums ir ICA sertifikātu saraksts, kas ir iepriekš apstiprināts un pieejams jaunajiem darbiniekiem. Turklāt, visās mūsu nodaļās mēs aktīvi veicinām darbinieku profesionālās intereses, apmeklējot konferences, tīklošanas pasākumus vai virtuālos seminārus.</p> •

Last updated on May 31, 2024

See more

About the company

More jobs at 3smoney-1653552517

Analyzing

London, England

 · 

30+ days ago

Rīga

 · 

30+ days ago

London, England

 · 

30+ days ago

London, England

 · 

30+ days ago

London, England

 · 

30+ days ago

More jobs like this

Analyzing

Rīga

 · 

24 days ago

Riga

 · 

29 days ago

Riga

 · 

30+ days ago

Senior Financial Specialist
S
social-discovery-ventures

Riga

 · 

29 days ago

Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your CV.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your CV. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2024 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status