Browse
Employers / Recruiters

Projekteringsledare Trafikplats

centio · 10 days ago
Negotiable
Full-time
Continue
By pressing the button above, you agree to our Terms and Privacy Policy, and agree to receive email job alerts. You can unsubscribe anytime.
<p>Vi söker en projekteringsledare trafikplats och ledningsomläggning till Trafikverket i Stockholm.</p><p>Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.</p><p>Tjänsten är på heltid. </p><p>Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.</p><p><strong>Uppdraget</strong></p><p>Program Tvärförbindelse Södertörn är ett av Trafikverkets största vägprojekt i Stockholmsområdet. På uppdrag av regering och riksdag planerar och bygger vi en 2 mil mötesfri motortrafikled mellan Kungens Kurva och Jordbro med två körfält i vardera riktningen med en separat gång- och cykelväg längs hela sträckan.<br>Nu breddas väg E4/E20 för att avlasta vägnätet och bygger nya Vårbybroar. I organisationen Tvärförbindelse Södertörn ligger även projekt Pålamalmsvägen som har en egen vägplan och budget.<br>Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm binds hela Stockholmsregionen från Täby i<br>norr till Haninge i söder. Den nya vägen gör det lättare för långdistanstrafik att smidigt kunna ta sig förbi Stockholm och vidare till andra delar av landet.<br>Programmet idag är i projektering- och upphandlingsfas samtidigt som produktion i form av förberedande arbeten påbörjas inom kort. Programmet förbereder sig inför entreprenadstart, bla. färdigställs förfrågningsunderlag i flera av entreprenader, organisation sätts ihop och arbetssätt struktureras samt genomförande planeras i sin helhet</p><p>Uppdraget innebär att vara projekteringsledare inriktning trafikplats och ledningsomläggningar inom programmet Tvärförbindelse Södertörn som är en del av avdelningen Yttre tvärleden inom VO Stora<br>projekt.</p><p>Följande entreprenader ingår i uppdraget: <br>• TSE 202 Trafikplats Masmo<br>• TSE 204 Ledningsomläggning Masmo till Glömsta</p><p>Som projekteringsledare är du ansvarig för att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet.I samråd med projektledaren är du ansvarig för projekteringens framdrift och innehåll. Som projekteringsledare samarbetar du med projektledare, byggledning, tekniska specialister, administratörer samt kontrakterade konsulter och entreprenörer.<br><br><strong>Arbetsuppgifter </strong><br>• Planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade entreprenad med<br>hänsyn till tid, ekonomi, innehåll, kvalitet och risk.<br>• Ansvara för att lämna genomarbetad kostnadsuppföljning för projektering och enligt<br>programmet fastställd rutin och frekvens.<br>• Systematisk arbeta med projektets risker.<br>• Ta tillvara beställarrollen gällande projekteringsfrågor gentemot konsulter, myndigheter och andra intressenter.<br>• Förbereda och medverka i upphandling av projekterande konsulter.<br>• Styra och delge projekterande konsulter projekteringsförutsättningar samt arbets- och<br>beslutsrutiner.<br>• Samverka i syfte att uppnå optimala lösningar för bygg och förvaltningsskede.<br>• Bistå projekt- och byggledning i kommunikation med entreprenörer om tekniska frågor samt bedöma och söka tekniska lösningar under entreprenadgenomförandet.<br>• Säkerställa konsulters framtagna handlingar för användning i upphandlingar och produktion.<br>• Se till att förändringar under anbudstiden arbetas in i kontraktshandlingarna.<br>• Säkerställa miljökraven i projekteringen samt dokumentationen.<br><br></p><p><strong>Krav (OBS, obligatoriska)</strong></p><p>Minst sex (6) års erfarenhet av arbete i ledande funktion i infrastrukturprojekt, i rollen<br>som projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare eller motsvarande roll, varav;<br>a) minst fyra (4) års erfarenhet som delprojektledare projektering/projekteringsledare med likvärdiga arbetsuppgifter som beskrivna ovan <br>b) minst ett (1) års erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling där digitala anläggningsmodeller ingår eller minst ett (1)<br>års erfarenhet av hantering och granskning av förfrågningsunderlag, kontraktshandlingar och bygghandlingar, där digitala anläggningsmodeller ingår.<br>3. Genomförd utbildning BAS-P.<br>4. God kunskap om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA.<br>5. Konsulten ska ha goda kunskaper i användandet av programvaror i Microsoft Officepaketet.<br>6. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.</p><p><strong>Meriterande </strong></p><p>Det är meriterande om konsult har utöver kompetenskrav ytterligare flera års erfarenhet av multidisciplinär projekteringsledning inom entreprenadverksamhet trafikplatser och ledningsomläggningar. Med multidisciplinär avses samordning av minst<br>fyra stycken olika teknikområden</p><p><br></p><ol> </ol><p><strong>Om oss</strong></p><p>Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.</p><p>Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.</p><p>Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.</p><p>För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. </p><p>Läs gärna mer om oss på centio.se.</p><p><strong>Vänligen skicka ditt CV på svenska. </strong></p><p>Vi ser fram emot din ansökan!</p> •

Last updated on Jul 9, 2024

See more

About the company

More jobs at centio

Analyzing

Gothenburg, Västra Götaland County

 · 

30+ days ago

Stockholm, Stockholm County

 · 

25 days ago

Östersund, Jamtland County

 · 

25 days ago

 · 

25 days ago

Stockholm, Stockholm County

 · 

10 days ago

Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your CV.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your CV. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2024 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status