Browse
Employers / Recruiters

Praktik hos MKB hösten 2024

mkb · 30+ days ago
Södra Förstadsgatan 47
Negotiable
Full-time
Apply
<p>Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision ”Hem för var och en” och delar du vår övertygelse lovar vi dig ett roligt jobb med möjlighet att göra skillnad och att utvecklas.<em></em><br> </p><h3>Presentation<br> </h3><p>Nu kan du söka praktikplats hosMKB inför höstterminen 2024!</p><p>Som praktikant på MKB får duerfarenhet av att arbeta på ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.Du kommer att arbeta nära våra medarbetare och få ta del av deras kunskap ochkompetens. Praktiken ger en god möjlighet att knyta kontakter inför dittframtida yrkesliv. <br></p><p><strong>Dessa roller kandu praktisera inom</strong></p><p>Hösten 2024 har vi möjlighet atterbjuda praktik inom nedan yrkesroller. OBS! Rollerna kan komma att uppdaterasunder annonseringstidens gång. Är du intresserad av en roll som inte finns mednedan så uppge det i din ansökan. <br></p><p><strong>Husvärd</strong></p><p>Husvärd är den störstayrkesgruppen på MKB och ofta den som våra kunder har mest kontakt med. Somhusvärd ansvarar du för ett antal fastigheter och i arbetsuppgifterna ingårbland annat reparationer i lägenheter, slutbesiktning, inflyttningar samthelhetsansvar för helt, rent och snyggt i området. Det är ett socialtarbete med mycket kundkontakt där du också får lära dig praktiska moment.</p><p><strong>Kundförvaltare </strong></p><p>Som kundförvaltare säkerställer duen kundupplevelse i världsklass. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att hanterauthyrningsprocessen, genomföra visningar i den mån som krävs och följa uppkundenkätensresultat i området. Du jobbar tätt ihop med husvärdar och övriga kollegor påområdet och stöttar dem i den löpande kundkommunikationen.</p><p><strong>Fastighetsförvaltare</strong></p><p>Som fastighetsförvaltare hos MKBbevakar du den tekniska statusen på ett antal fastigheter. I arbetsuppgifternaingår även bland annat förbesiktningar, avtalsuppföljning och kontakt medleverantörer samt planering och uppföljning av renoveringar och skador. Det ären varierande tjänst där du får stor kunskap om tekniska bedömningar avfastigheter. <br></p><h3>Din bakgrund<br> </h3><p>För att kunna söka praktikplatshos oss på MKB ska du vara under utbildning (eftergymnasial eller högre) ellerarbetssökande via Arbetsförmedlingen. De flesta av våra praktikplatser passardig som går en praktisk utbildning eller utbildar dig till fastighetsförvaltareeller liknande. </p><p>Som praktikant är det viktigt attdu har ett stort engagemang och att du visar nyfikenhet för yrket ocharbetsplatsen. Egenskaper vi ser som viktiga är samarbetsförmåga,serviceförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.<br></p><h3>Vi erbjuder</h3><p>MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.</p><p>Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion med rimliga hyror, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.</p><p>Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla, tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.</p><p>Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.</p><h3>Ansökan</h3><p>Du söker praktikplats vialänken nedan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vigör löpande urval och kan komma att tillsätta platserna innan sistaansökningsdag, så ansök så snart som möjligt.</p><p> </p><p>Vill du söka praktikplats för en senaretermin? <a href="https://jobb.mkbfastighet.se/connect">Connecta med oss</a> så får du information om när kommandepraktikansökningar öppnar.<br></p> •

Last updated on Mar 18, 2024

See more

About the company

More jobs at mkb

Analyzing

Malmö, Skåne län

 · 

30+ days ago

Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your resume.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your resume. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2024 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status