Browse
Employers / Recruiters

Altiden Vivamus søger en afdelingsleder til Københavnsområdet

altiden · 14 days ago
Thorsgade
Negotiable
Full-time
Continue
By pressing the button above, you agree to our Terms and Privacy Policy, and agree to receive email job alerts. You can unsubscribe anytime.
<p><em>Er du visionær, en tydelig kommunikator, god til at samarbejde og kan du skabe følgeskab, så er det dig vi søger.</em><br></p><p>Altiden Vivamus råder over 7 afdelinger fordelt i Københavnsområdet og tilbyder socialpædagogisk døgnophold jf. Barnets Lov § 43 og Serviceloven § 107. Målgruppen er unge i alderen 12-35 år med diagnoser inden for autismespektrum forstyrrelse (ASF) og/eller ADHD. De unge tilbydes trygge rammer, hvor de støttes til udvikling i et anerkendende og omsorgsfuldt miljø. </p><p><strong>Mød tilbudsleder Bettina Råschou, der her fortæller om vores motivation i det daglige.</strong></p><figure><lite-youtube videoid="FfW6ToRmXb8" title="Play: Video"></lite-youtube></figure><p><strong>Vores vision er at gøre verden lidt bedre ét menneske ad gangen.</strong> I det daglige betyder det, at hver enkelt borger – ung som ældre, lever et så godt liv som muligt og mødes med respekt og nærværende omsorg.<br></p><p><strong>Altiden som organisation:</strong></p><p>Altiden er en del af Ambea, Skandinaviens førende leverandør af velfærdsydelser inden for social- og ældreområdet, hvor vi tilbyder ydelser inden for bl.a. plejecentre, botilbud, børne- og ungehjem, støtte i eget hjem samt skole og uddannelse.</p><p><strong>Læs mere på </strong><a href="https://altiden.dk/"><strong>Altiden.dk</strong></a></p><p>Den ledige stilling er på vores § 107 tilbud, hvor vi i alt har plads til 11 unge, og hvor vi er ca. 10 dedikerede medarbejdere. De to tilbud ligger i henholdsvis Brønshøj og Valby.</p><p>Du vil blive en del af en ledergruppe med 1 tilbudsleder, 1 faglig leder og 5 afdelingsledere, der varetager den pædagogiske kerneopgave sammen med vores pædagogiske medarbejdere. Vi værdsætter fællesskabet, nysgerrighed og faglig sparring er en hjørnesten i vores arbejde, og ordentlighed er afsættet for vores pædagogiske kerneopgave med de unge, vores kollegiale samarbejde og måden vi bedriver ledelse på.</p><p><strong>Vi søger dig der:</strong></p><ul> <li>Er uddannet socialpædagog eller har anden relevant uddannelse, og gerne ledelseserfaring indenfor det specialiserede socialområde</li> <li>Kan være med til at udvikle, facilitere og sikre faglig udvikling</li> <li>Har god erfaring i at dokumentere, arbejde efter indsatsmål, delmål og strategier og i dagligdagen kan vise retning i det faglige arbejde</li> <li>Er synlig, tilgængelig og kan træde til ved akutte situationer</li> <li>Kan agere og understøtte medarbejderne i et arbejdsmiljø med høje følelsesmæssige krav og samtidig bidrage til sikringen af medarbejdernes trivsel.</li> <li>Har en tydelig ledelsesstil, der er involverende, retningssættende og som værdsætter inddragelse og dialog på alle niveauer i organisationen</li> <li>Smitter andre med din positive energi samt værdsætter nye ideer og perspektiver</li> <li>Der prioriterer opgaveløsningen med fokus på samarbejde</li> <li>Er fortrolig med office-pakken og er i øvrigt tryg ved brug af diverse IT-værktøjer</li> <li>Har kørekort</li></ul><p><strong>Dine opgaver består bl.a. i:</strong></p><ul> <li>At sikre at der bliver arbejdet med at opbygge og fastholde en struktur, der er meningsgivende for den enkelte borger</li> <li>Du bliver med ansvarlig for at sikre tæt kontakt til samarbejdspartnere og pårørende</li> <li>Du vil og kan motivere medarbejderne i dagligdagen med henblik på at nå fælles opstillede mål</li> <li>I samarbejde med tilbudslederen, at have ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse</li> <li>I samarbejde med tilbudslederen, at varetage den fulde administrative drift af tilbuddet</li> <li>At indgå i løbende supervision og ledelsessparring</li></ul><p><strong>Du bliver en del af en arbejdsplads hvor:</strong></p><ul> <li>Vi er et fagligt miljø, hvor vores udgangspunkt er en anerkendende og relationspædagogisk tilgang, med konkret afsæt i autismespecifikke metoder.</li> <li>Vi har fagligt engagerede medarbejdere</li> <li>Vi er i konstant udvikling og hvor medbestemmelse samt inddragelse vægtes højt</li> <li>Du får varierende opgaver med ledelsesmæssige udfordringer og god ledelsessparring</li> <li>Du får mulighed for at præge den faglige retning samt at gøre en direkte forskel for borgeren</li> <li>Vi viser tillid til medarbejdernes ansvarlighed</li></ul><p><strong>Stillingen:</strong></p><p>Der er tale om en fuldtidsstilling og du vil referere til tilbudslederen</p><p><strong>Er du vores nye kollega?</strong></p><p>Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, hvorfor netop du skal være en del af Altiden, så er du meget velkommen til at kontakte tilbudsleder Bettina Råschou på telefon 3119 0955</p><p>Send meget gerne din ansøgning allerede i dag, da vi løbende afholder samtaler.</p><p>Vi glæder os til at høre fra dig!</p><p><strong>Ansøgningsfrist d. 15. august 2024</strong></p> •

Last updated on Jul 3, 2024

See more
Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your resume.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your resume. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2024 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status